Avslag

Vad händer nu?

Jag har varit utan inkomst i 30 månader. Efter att ha överklagat och väntat i 21 månader på Förvaltningsrättens dom kom den till sist. Avslag. 🤬